اقتصادی - پلن 1
6,000 تومان ماهانه
 • فضای سرویس 256 مگابایت
 • ترافیک ماهانه 1 گیگابایت
 • دامنه اضافی ندارد
 • تعداد دیتابیس 1 عدد
 • اکانت ایمیل 1 اکانت
 • نوع هارد / رم NVME / DDR4
 • لوکیشن سرور هتزنر آلمان
 • آپتایم 99.9 درصد
 • سیستم عامل کلود لینوکس
 • وب سرور لایت اسپید
 • ورژن PHP انتخابی
 • گواهی امنیتی SSL رایگان
اقتصادی - پلن 2
7,500 تومان ماهانه
 • فضای سرویس 512 مگابایت
 • ترافیک ماهانه 2 گیگابایت
 • دامنه اضافی ندارد
 • تعداد دیتابیس 2 عدد
 • اکانت ایمیل 2 اکانت
 • نوع هارد / رم NVME / DDR4
 • لوکیشن سرور هتزنر آلمان
 • آپتایم 99.9 درصد
 • سیستم عامل کلود لینوکس
 • وب سرور لایت اسپید
 • ورژن PHP انتخابی
 • گواهی امنیتی SSL رایگان
اقتصادی - پلن 3
10,000 تومان ماهانه
 • فضای سرویس 1024 مگابایت
 • ترافیک ماهانه 4 گیگابایت
 • دامنه اضافی ندارد
 • تعداد دیتابیس 3 عدد
 • اکانت ایمیل 3 اکانت
 • نوع هارد / رم NVME / DDR4
 • لوکیشن سرور هتزنر آلمان
 • آپتایم 99.9 درصد
 • سیستم عامل کلود لینوکس
 • وب سرور لایت اسپید
 • ورژن PHP انتخابی
 • گواهی امنیتی SSL رایگان
اقتصادی - پلن 4
19,000 تومان ماهانه
 • فضای سرویس 2560 مگابایت
 • ترافیک ماهانه 10 گیگابایت
 • دامنه اضافی ندارد
 • تعداد دیتابیس 4 عدد
 • اکانت ایمیل 4 اکانت
 • نوع هارد / رم NVME / DDR4
 • لوکیشن سرور هتزنر آلمان
 • آپتایم 99.9 درصد
 • سیستم عامل کلود لینوکس
 • وب سرور لایت اسپید
 • ورژن PHP انتخابی
 • گواهی امنیتی SSL رایگان
اقتصادی - پلن 5
32,000 تومان ماهانه
 • فضای سرویس 5120 مگابایت
 • ترافیک ماهانه 20 گیگابایت
 • دامنه اضافی ندارد
 • تعداد دیتابیس 5 عدد
 • اکانت ایمیل 5 اکانت
 • نوع هارد / رم NVME / DDR4
 • لوکیشن سرور هتزنر آلمان
 • آپتایم 99.9 درصد
 • سیستم عامل کلود لینوکس
 • وب سرور لایت اسپید
 • ورژن PHP انتخابی
 • گواهی امنیتی SSL رایگان
اقتصادی - پلن 6
49,000 تومان ماهانه
 • فضای سرویس 10240 مگابایت
 • ترافیک ماهانه 40 گیگابایت
 • دامنه اضافی ندارد
 • تعداد دیتابیس 6 عدد
 • اکانت ایمیل 6 اکانت
 • نوع هارد / رم NVME / DDR4
 • لوکیشن سرور هتزنر آلمان
 • آپتایم 99.9 درصد
 • سیستم عامل کلود لینوکس
 • وب سرور لایت اسپید
 • ورژن PHP انتخابی
 • گواهی امنیتی SSL رایگان