هاست اختصاصی - پلن 1
34,000 تومان ماهانه
 • فضای سرویس 512 مگابایت
 • ترافیک ماهانه 200 گیگابایت
 • دامنه اضافی 2 دامین
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • نوع هارد / رم NVME / DDR4
 • لوکیشن سرور هتزنر آلمان
 • آپتایم 99.9 درصد
 • سیستم عامل کلود لینوکس
 • وب سرور لایت اسپید
 • ورژن PHP انتخابی
 • گواهی امنیتی SSL رایگان
هاست اختصاصی - پلن 2
59,000 تومان ماهانه
 • فضای سرویس 1024 مگابایت
 • ترافیک ماهانه 500 گیگابایت
 • دامنه اضافی 2 دامین
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • نوع هارد / رم NVME / DDR4
 • لوکیشن سرور هتزنر آلمان
 • آپتایم 99.9 درصد
 • سیستم عامل کلود لینوکس
 • وب سرور لایت اسپید
 • ورژن PHP انتخابی
 • گواهی امنیتی SSL رایگان
هاست اختصاصی - پلن 3
79,000 تومان ماهانه
 • فضای سرویس 2560 مگابایت
 • ترافیک ماهانه 1000 گیگابایت
 • دامنه اضافی 3 دامین
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • نوع هارد / رم NVME / DDR4
 • لوکیشن سرور هتزنر آلمان
 • آپتایم 99.9 درصد
 • سیستم عامل کلود لینوکس
 • وب سرور لایت اسپید
 • ورژن PHP انتخابی
 • گواهی امنیتی SSL رایگان
هاست اختصاصی - پلن 4
99,000 تومان ماهانه
 • فضای سرویس 5120 مگابایت
 • ترافیک ماهانه 2000 گیگابایت
 • دامنه اضافی 3 دامین
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • نوع هارد / رم NVME / DDR4
 • لوکیشن سرور هتزنر آلمان
 • آپتایم 99.9 درصد
 • سیستم عامل کلود لینوکس
 • وب سرور لایت اسپید
 • ورژن PHP انتخابی
 • گواهی امنیتی SSL رایگان
هاست اختصاصی - پلن 5
129,000 تومان ماهانه
 • فضای سرویس 10240 مگابایت
 • ترافیک ماهانه 5000 گیگابایت
 • دامنه اضافی 4 دامین
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • نوع هارد / رم NVME / DDR4
 • لوکیشن سرور هتزنر آلمان
 • آپتایم 99.9 درصد
 • سیستم عامل کلود لینوکس
 • وب سرور لایت اسپید
 • ورژن PHP انتخابی
 • گواهی امنیتی SSL رایگان
هاست اختصاصی - پلن 6
199,000 تومان ماهانه
 • فضای سرویس 50 گیگابایت
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • دامنه اضافی 5 دامین
 • نوع هارد / رم NVME / DDR4
 • لوکیشن سرور هتزنر آلمان
 • آپتایم 99.9 درصد
 • سیستم عامل کلود لینوکس
 • وب سرور لایت اسپید
 • ورژن PHP انتخابی
 • گواهی امنیتی SSL رایگان