پنل پیامکی معمولی
50,000 تومان


 • هزینه پنل
  50،000 سالانه

 • دسترسی پنل
  نسبتا محدود

 • خطوط اختصاصی
  ندارد

 • خطوط خدماتی
  رایگان

 • اتصال به وبسایت
  دارد
پنل پیامکی حرفه ای
100,000 تومان


 • هزینه پنل
  100،000 سالانه

 • دسترسی پنل
  بصورت کامل

 • خطوط اختصاصی
  دارد

 • خطوط خدماتی
  رایگان

 • اتصال به وبسایت
  دارد
نمایندگی پنل پیامکی
150,000 تومان


 • هزینه پنل
  150،000 سالانه

 • دسترسی پنل
  بصورت کامل

 • خطوط اختصاصی
  دارد

 • خطوط خدماتی
  رایگان

 • ایجاد پنل
  دارد