لایسنس اشتراکی سی پنل (سرور اختصاصی)
25,000 تومان ماهانه

◼️ قابلیت آپدیت سی پنل
◼️ فعال سازی آنی
◼️ نصب رایگان
◼️ پشتیبانی رایگان از ما
◼️ تغییر آی پی سیستم لایسنس سه بار رایگان
◼️ بیش از 3 بار هر بار تنها 15 هزار تومان هزینه دارد
لایسنس اشتراکی سی پنل (سرور مجازی)
15,000 تومان ماهانه

◼️ قابلیت آپدیت سی پنل
◼️ فعال سازی آنی
◼️ نصب رایگان
◼️ پشتیبانی رایگان از ما
◼️ تغییر آی پی سیستم لایسنس سه بار رایگان
◼️ بیش از 3 بار هر بار تنها 15 هزار تومان هزینه دارد
لایسنس اشتراکی لایت اسپید
27,000 تومان ماهانه

◼️ قابلیت آپدیت دارد
◼️ فعال سازی آنی
◼️ نصب رایگان
◼️ پشتیبانی رایگان از ما
◼️ تغییر آی پی سیستم لایسنس سه بار رایگان
◼️ بیش از 3 بار هر بار تنها 15 هزار تومان هزینه دارد
لایسنس اشتراکی کلود لینوکس
27,000 تومان ماهانه

◼️ قابلیت آپدیت دارد
◼️ فعال سازی آنی
◼️ نصب رایگان
◼️ پشتیبانی رایگان از ما
◼️ تغییر آی پی سیستم لایسنس سه بار رایگان
◼️ بیش از 3 بار هر بار تنها 15 هزار تومان هزینه دارد
لایسنس اشتراکی دایرکت ادمین
15,000 تومان ماهانه

◼️ قابلیت آپدیت دایرکت ادمین
◼️ فعال سازی آنی
◼️ نصب رایگان
◼️ پشتیبانی رایگان از ما
◼️ تغییر آی پی سیستم لایسنس سه بار رایگان
◼️ بیش از 3 بار هر بار تنها 16 هزار تومان هزینه دارد